Jdi na obsah Jdi na menu
 


Informace rodičům 10.4.

13. 4. 2015

 10.   dubna 2015

Milí rodiče,

čerstvou zprávu o tom, co se dělo v celé škole v březnu, najdete na stránkách webrodice.zsvrane.cz.

Co už umíme:

ČTENÍ – celkově je už úroveň hlasitého čtení dobrá, děti čtou ještě různým tempem, ale v naprosté většině správně, přečtenému rozumí J

- četli jsme o Mourkovi a povídali si, co udělat se ztraceným pejskem nebo kočičkou, četli jsme o Tomově babičce a doplnili krátké věty o našich babičkách (některé jsou obzvláště vyvedené - najdete ve fotogaleriii na třídním webu)

- v úkolech Čteme s porozuměním jsme dokončili sérii zaměřenou na rozlišování fantazie a reality

PSANÍ – pustili jsme se do druhého dílu písanky, tady už nám nová písmenka budou přibývat rychleji, zatím jsme zvládli M

- při opisování a přepisování vět si důkladně kontrolujeme, že jsme nevynechali písmenko, čárku nebo tečku za větou

MATEMATIKA – společnými silami jsme zdolali součtové trojúhelníky s barevnými poli a hady s podmínkou (ti nám dali pěkně zabrat)

- dobře nám šlo spojování tří čísel do součtu 10 a poradili jsme si i se sousedními čísly

- hravě jsme doplnili chybějící čísla na číselné ose (to jsme si prakticky zahráli i v tělocvičně, kde jsme se věšeli na žebřiny jako na prádelní šňůru podle čísla na dresu)

PRVOUKA – počasí bylo trochu nevyzpytatelné, tak jsme si zatím ve třídě zasadili různá semínka ke stěnám sklenice, abychom mohli pozorovat, jak klíčí a rostou

VV – na okna jsme si vymalovali duhu

 

Co nás čeká příští týden:

ČTENÍ – písmenko Ž, Slabikář str.  81 - 86

- Čteme s porozuměním – Předvídání (budeme předvídat, co asi bude dál, a hledat pro to důkazy v textu)

PSANÍ – b, B, S

MATEMATIKA – sčítání, odčítání do 20

- zavedeme si zaznamenávací tabulku ke hře autobus

PRVOUKA – spolu s 1.A si na školní zahradě připravíme záhonek a zasijeme hrách

ANGLIČTINA – názvy ovoce a otázka Do you like?

 

Další informace:

16. 4.  – beseda se spisovatelkou Klárou Smolíkovou – workshop ke knize Medvídek Lup a jeho kamarádi aneb Vzhůru do komiksového světa

17.4. – práce na školní zahradě – vhodné umazatelné oblečení a obuv, kdo chce, může si vzít pracovní rukavice

23.4. – výukový program Desatero sov od společnosti Ornita (program proběhne ve škole)

- do 30.4. – uhradit v hotovosti doplatky za školu v přírodě (1.500 Kč) – můžete během konzultací

16.4., 20.4., a 23.4. – konzultace 3. čtvrtletí (rodič – učitel – dítě)

 

Krátce k  hodnocení:

- děti zatím nedostávají mnoho známek; myslím, že zvláště v 1. třídě by neměly být pod zbytečným tlakem známkování a zvyknout si, že se něco učí „pro známky“

- známkování by mělo spíše vystihovat individuální posun jednotlivých žáků, nemělo by být nástrojem srovnávání mezi žáky, proto neznámkuji hlasité čtení – každý z podstaty věci čte nejlépe, jak v dané chvíli může, a špatnou známkou z něho lepší výkon nedostanu

- psaní – písanka je prostor pro nácvik, jedná se o první pokusy zvládnutí náročných tvarů psacích písmen, proto je hodnocení pouze formou razítek; jejich význam je zhruba následující:

CHVÁLÍM, VELMI PĚKNÉ – mimořádně zdařilé, úhledné, bez chyb, dobře zvládnuté tvary písmen, čistá práce

J - výborně, tohle se ti podařilo

J - je tam možná pár nepřesností nebo chybiček, ale vidím, že ses snažil

K - je poznat, co píšeš, ale mohl ses snažit víc

L - to se ti nepovedlo, odbytá práce

Markéta Pézlová